Decent Work

Ekonomia e drejtë dhe puna e mirëfilltë përmban fushat e prodhimit dhe konsumit të qëndrueshëm; të drejtat e punës dhe mbrojtja sociale; qasje të përmirësuar në tregjet e punës dhe zvogëlimi i shfrytëzimit ekstrem të explostimit te punës punës.

Newsletter