Regional Programme

Regionali Program Omladine i Rada

Projekti

  Objektive projekta

 • Izraditi konkretne ponude koje olakšavaju ulazak u profesionalni svet za mlade odrasle.
 • Motivacija vlasti, parlamenata, škola, poslodavaca i roditelja za početak reformi u profesionalnom obrazovanju i institucionalizaciji specifičnih ponuda za ulazak u profesionalnom svetu.
  Očekivani rezultati

 • Učenici dobijaju uvid o mogučim karierama. Uključeni su poslodavci i stručne škole.
 • Studenti, roditelji i vlasti koriste savetodavne ponude.
 • Kursevi i posete kompanijama za prestupnike uliva nove perspektive i olakšava ulazak u karijeri nakon otpuštanja.
 • Smeštaj u stažiranje olakšava oko 50 mladih ljudi da dobije važno praktično iskustvo.
 • Kursevi o podršci za mlade žene pomažu u pronalaženju zaposlenja ili pokretanje sopstvenog biznisa.
 • Okrugli stolovi u svim projektima, radio spotovi, TV i druge javne debate vode ka povećanju svesti među opšte javnosti i naročito donosiocima odluka, u odnosu na probleme u obrazovnom sektoru i do mogučih rešenja.
 • Prekogranični kontakti promovišu razumevanje za i dijalog sa susednim zemljama i davanje doprinosa u pravcu pomirenja.

Korisnici: oko 5000 mladih stručnjaka imaju koristi od direktnih ponuda kao stručne savete, karijerne sajmove, stažiranje, itd.

Budući stručnjaci i poslodavci trebaju da imaju koristi od aktiviranja donosioca odluka u uvođenju reformi.

Projekt: Karijerno vođenje i ravnopravnost polova mladih u srednjim školama

Projekt: Raskršća

Projekt: Mismatch

Projekti: Shkolla e drejtë – e ardhmja e sigurtProjekt: Prava škola – sigurna budučnost

Projekt: Sires