Novi projekat „SPEAK UP“ sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga i prava radnika, sa posebnom pažnjom u tekstilnom sektoru.

24.02.2023 - 21:01

U partnerstvu sa IKS-om pokrećemo novi projekat „SPEAK UP“ sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga i prava radnika, sa posebnom pažnjom u tekstilnom sektoru. Danas fokus grupu čine žene i tekstilna preduzeća u Mitrovici.

Kroz socijalni dijalog ka boljim uslovima rada i povećanju proizvodnog učinka na Kosovu.

Newsletter