Projektin e ri ”SPEAK UP” me qëllim të përmirësimit të dialogut social dhe të drejtave të punëtorëve, me vëmendje të veçantë në sektorin e tekstilit

24.02.2023 - 20:59

Në partneritet me IKS-in fillojmë projektin e ri ”SPEAK UP” me qëllim të përmirësimit të dialogut social dhe të drejtave të punëtorëve, me vëmendje të veçantë në sektorin e tekstilit. Sot fokus grupi përbëhet nga gratë dhe bizneset e tekstilit në Mitrovicë.

Përmes dialogut social drejt kushteve më të mira të punës dhe rritjes së performancës së prodhimit në Kosovë

Newsletter