Održan sastanak o praktičnom radu studenata s procesorima metal I drveta

08.01.2019 - 00:23

Odgovorni srednje stručne škole u ​​Peći „Shaban Spahija“ i predstavnicima preduzeća drva i metala su održali sastanak kako bi razgovarali o izazovima i potrebama saradnje u oblasti prerade metala I drveta o završetku praktičom rada studenta. Diskusija će poslužiti kao osnova za pronalaženje rešenja i preporuke u razvoju i primeni prakse rada učenika ove škole i njihove pripreme za tržište. Okrugli sto je dio PRO-Skill projekta koji sprovodi Kosovski Omladinski Savjeta uz finansijsku podršku Solidar Suisse Kosova