Počinje zdravstveno osiguranje

07.01.2019 - 22:33

Udruženje pravima pacijenata na Kosovu PRAK uz podršku Solidar Suisse Kosova je organizovao diskuciju sa temom „počinje zdravstveno osiguranje?“ Diskucija je okupilo ključne aktere da razgovaraju o Premium prikupljanjem, izazovima i očekivanjima. PRAK smatra da razvijati procese u skladu Zakonom o zdravstvenom prvo s ugovornima za usluge zdravstvene provajdera, a zatim da počne sa prikupljanjem premium. Prema PRAK još preduslovovu se nisu ispunjeni za uspešan početak funkcionalnosti Fonda za zdravstvo. Međutim, prikuljaje premije pocinje početak 2017. godine PRAK je u korist i zainteresovani da zdravstveno osiguranje počinje uspešno na taj način ocekuje da;
Organizovati Fond zdravstvenog pre prikupljanja premium
Da poštuje preporuku Svetske banke da premija od 7% da se smanji na 5%
Iznos participacija od usluga cenovnika „džepa“ na osnovu toga da ne prelazi 15% od ukupnih zdravstvenih izdataka
Dok Ministarstvo zdravlja obavešteni da su uradili planove i projekte o Premium prikupljanjem i uglavnom se zasniva na tri stuba; povećanje budžeta za lekove i materijale, plaćanje po performansama po opštinama, povezivanje i dijalog sa građanima kroz komunikaciju i strategije informisanja
Za više zaključaka diskusije kliknite na www.prak-kosova.org

Newsletter