Poseta Solidar Suisse korisnicima projekta ProKariera

08.01.2019 - 10:03

Poseta Solidar Suisse korisnicima projekta ProKariera koji se implementuje od Syri I Vizionit u regionu Peći. Posete su ostvarene u osnovnoj školi “ Ali Krasniqi” u Klinskom Ujmiru i osnovnoj školi “ Xhemalj Kada” u Peći. Cilj posete bio je upoznavanje u vezi sa implementacijom predmeta Savetovanje i Orijentacija u karieri u 6-9-im razredima osnovnog obrazovanja.
Projekat “ProKarriera” je počeo ove godine i ima za cilj da poboljša zapošljavanje mladih kroz bolje informisanje o karijernim mogučnostima na osnovu individualnih sposobnosti i zahtevima tržišta. Konkretno projekat Prokariera ima za cilj da adresira i doprinese u tri aspekta ;
1. Iniciranje savetovanja i orijentacije u karijeri u 25 osnovnih škola u Peći,

2. Informisanje učenika i roditelja kroz proizvode i usluge ( vodiči, sajmovi za profesije) vezano za mogučnosti razvoja karijere i zapošljavanja,
3. Poboljšavanja pravnog i političkog okvira za savetovanje i karijernu orijentaciju kroz zastupanje I lobiranje,