Jačanje otpornosti i pokrivanje osnovnih potreba ljudi u pokretu u BIH

Projekti

Jačanje otpornosti i pokrivanje osnovnih potreba ljudi u pokretu u BIH

Opšti cilj projekta je doprinijeti dobrobiti ljudi u pokretu u Unsko sanskom kantonu (Bosna i Hercegovina), pružanjem prve pomoći i pokrivanjem osnovnih potreba kroz psihosocijalnu podršku i podjelu vaučera.

Projekat predviđa da će više od 1000 ljudi u pokretu biti obuhvaćeno projektom I koristiti vaučere kako bi zadovoljili svoje trenutne potrebe za hranom i higijenom. Nadalje, očekuje se da će 1500 ljudi u pokretu poboljšati svoju otpornost kroz rad na mentalnom zdravlju i psihosocijalnu podršku.