Forcimi i qëndrueshmërisë dhe mbulimi i nevojave bazë të njerëzve në lëvizje në Bosnje dhe Hercegovin

Projektet

Forcimi i qëndrueshmërisë dhe mbulimi i nevojave bazë të njerëzve në lëvizje në Bosnje dhe Hercegovin

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në mirëqenien e njerëzve në lëvizje në kantonin Una Sana (Bosnjë dhe Hercegovinë), duke ofruar mbështetje të ndihmës së parë dhe duke mbuluar nevojat themelore përmes mbështetjes psiko-sociale dhe shpërndarjes së kuponëve.

Projekti parasheh më shumë se 1000 njerëz në lëvizje për të përfituar nga kuponët dhe për t’i  përmbushur nevojat e tyre të menjëhershme për ushqim dhe higjienë. Për më tepër, 1500 njerëz në lëvizje pritet të përmirësojnë qëndrueshmërinë e tyre përmes shëndetit mendor dhe mbështetjes psikosociale.

Newsletter