Kosana

KOSANA

Projekti

Glavni cilj projekta Kosana je poboljšanje zdravlja i socijalne zaštite populacije Kosova kroz podršku aktivnog učešća civilnog društva u vezi sa zdravstvenom politikom a posebno definisanje sistema zdravstvenog osiguranja. Postoji jedan ključan rezultat da glavna faza projekta ima za cilj da postigne :

Glavni cilj Projekta Kosana je poboljšanje zdravstvene i socijalne sigurnosti stanovništva na Kosovu kroz podršku aktivnog učešća civilnog društva u pogledu zdravstvene politike, posebno definisanja sistema zdravstvenog osiguranja. Postoji jedan ključni ishod koji glavna faza projekta ima za cilj da postigne:

Rezultat 1: : Projekat Kosana olakšava učešće organizacija civilnog društva, koje svojim jasnim stavovima i aktivnim lobiranjem doprinose oblikovanju zdravstvene politike, a posebno sistema zdravstvenog osiguranja na Kosovu.

Ključni rezultati koji su zagarantovani projektom su sledeći:

Rezultat 1: Konsolidovana analiza problema / nedostataka u vezi sa finansiranjem i kvalitetom specifičnih zdravstvenih usluga u okviru postojećeg sistema zdravstvene zaštite i u pogledu planiranog sistema zdravstvenog osiguranja.

Rezultat 2: Jasni stavovi organizacija koje predstavljaju grupe civilnog društva (npr. Pacijenti sa specifičnim bolestima i njihova rodbina, zdravstveno osoblje itd.)

Rezultat 3: Odgovorni organi i široka javnost informisani su o stavovima i postulatima grupa civilnog društva.

Neposredni korisnici projekta su organizacije koje predstavljaju građane i grupe pacijenata i organizacije koje predstavljaju zdravstvene radnike. Ne izravni korisnici projekta su građani Kosova.

Projekat će raditi na različitim nivoima konteksta. Neki od ključnih rezultata biće usko povezani sa mikro sistemom (tj. Podrška pacijentskih organizacija), dok će drugi doprineti širem kontekstu reforme zdravstvene zaštite (tj. Sheme finansiranja).