Promocija profesija u kojima preovlađuju žene povodom Međunarodnog dana devojčica

08.01.2019 - 09:57

Povodom Međunarodnog dana devojčica 11. oktobra, Karijerni centri opština Priština i Vučitrn organizovali su „karijernu turu“ za devojke stručnih škola, sa ciljem osnaživanja i podizanja njihove svesti da mogu da uspu u njihovoj budućoj karijeri i u cilju uklanjanja stereotipa za rodno specifična zanimanja.Kariejrna tura je organizovana u Peći, odnosno u ‘ELKOS“ i „Pećko pivo“ fabrikama, gde je 40 devojaka iz završnog razreda srednjih stručnih škola iz Vučitrna i Prištine imalo priliku da razume karijerne putanje i profesionalni život rukovodilaca, inženjera i tehnologa u tim kompanijama.Aktivnost je podržana od strane „Unapređenje zapošljavanja mladih (EYE)“ projekta Švajcarske agencije za saradnju (SDC) koju sprovodi konzorcijum HELVETAS Swiss InterCooperation Kosova (HSIK) i Management Development Associates (MDA), u bliskoj saradnji sa opštinom Peć i projektom „Mladi i zapošljavanje“ koji implementira Solidar Suisse Kosovo.

...