Prvi sastanak lokalne koordinacione grupe za karijerno savjetovanje i orijentaciju u opštini Peć

08.01.2019 - 10:06

Peć, 22 mart- Prvi sastanak lokalne koordinaciju grupe za savetovanje i orijentaciju za karijeru održan je u Peći. Predstavnici opštinskih osnovnih / srednje niže škole, direktori, nastavnici karijere i učenici razgovarali su o koordinaciji aktivnosti za razvoj usluga karijere u ovoj opštini.

Projekat ProKarriera sprovodi Syri i Vizionit tokom 2018 god. uz finansijsku podršku Solidar Suisse, a bavi se povećanjem uloge i učešće roditelja u programima koji se bave karijerom, tako da oni budu bolje informsani i podrže svoju decu u oblukama o obrazovanju i karijeri.

U saradnji sa Ministarstvom Prosvete i drugim važnim projektima na Kosovu, ProKarreira projekat je deo pilot grupe za ostvaranje Strategije za uključivanje roditelja u osnovnim i srednjim školama u što većoj mëri u orijentaciji i savjetovanja o karijeri u Kosovo.

Lokalnom koordinacionom grupom predsjedava direktor Opštinskog Direktorata za obrazovanje i koordinira aktivnosti na opštinskom nivou. Prioriteti postavljeni u ovoj radnoj grupi su oni koji su povezani sa organizacijom obuke nastavnika za vođenje karijerno, održavanje sastanaka sa roditeljima i priprema promotivnog materijala, što će se sve održati tokom aprila meseca 2018. godine.

Newsletter