Wennberg International Collaborative (WIC) radionica

14.05.2019 - 10:28

Wennberg International Collaborative (VIC) radionica o kreiranje politike okuplja kosovske, regionalne i međunarodne zdravstvene stručnjake, kreatore politike i civilno društvo predstavnicima sa ciljem predstavljanja i analize zdravstvenog sistema na Kosovu.

Pogledajte članak na: Wennberg International Collaborative

Newsletter