Punëtoria e Wennberg International Collaborative (WIC) për politikat shëndetësore

14.05.2019 - 10:30

Punëtoria e Wennberg International Collaborative mbi politikat në shëndetësi bashkon ekspertë kosovarë, rajonalë dhe ndërkombëtarë, politikë  bërësit dhe përfaqësues të shoqërisë civile me qëllimet e paraqitjes dhe analizimit të sistemit të kujdesit shëndetësor në Kosovë.

Shih artikullin në: Wennberg International Collaborative

Newsletter