Akreditohet programi edukativ i Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas

12.07.2016 - 21:23

Prishtinë, 12 gusht 2016-
Programi edukativ që po ligjërohet në kuadër të Qendrave Informuese për Shëndetin e Gruas u akreditua para Bordit për Edukim të Vazhdueshëm Mjekësor (BEVM). Ky akreditim është rezultat i bashkëpunimit të suksesshëm në mes të Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas dhe Qendrës Zhvillimore për Mjekësinë Familjare dhe licenson kështu programin trajnues për profesionistët shëndetësor në Kujdesin Primar Shëndetësor të cilët janë të angazhuar në Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas.

Me rastin e akreditimit, punëtorët shëndetësorë të kujdesit primar të cilët njëkohësisht janë të përfshirë në mënyrë vullnetare në Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas do të vlerësohen me 15 pikë kredituese. Këto pikë u shërbejnë punëtorëve shëndetësorë të kujdesit primar për procesin e ri-licencimit pranë Ministrisë së Shëndetësisë.
Qendra Informuese për Shëndetin e Gruas është program i inicuar nga Aksioni për Nëna dhe ka për qëllim kryesor edukimin dhe këshillimin e grave shtatzëna dhe partnerëve të tyre për kujdesin para dhe pas lindjes, e që evidenca thotë që ndikon në lindje të foshnjeve më të shëndosha. Në këto qendra, këshillat individuale dhe grupore ofrohen në një ambient shumëngjyrës, privat dhe të rehatshëm. Gratë marrin edukimin esencial në ushquyeshmërine gjatë shtatzanisë, fazat e shtatzanisë, përgatitjen fizike dhe psiqike për lindje, kujdesin ndaj të posalindurit dhe gjidhënien. Në këto qendra poashtu bëhen ushtrimet e nevojshme fizike për të menaxhuar frymëmarrjen, dhembjet dhe për të praktikuar informatën e marrur. Këto Qendra njëkohësisht synojnë të fuqizojmë rolin e pacientit dhe shërbyesve shëndetësor në vendim-marrje të përbashkët ku pacienti është në qendër të shërbimeve.
Qendrat Informuese ekzistojnë në 5 lokacione në Kosovë tashmë. Programi i Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas po tregon rezultate efektive ne përmirësimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës dhe që nga fillimi është mbështetur vazhdimisht nga Solidar Suisse Kosova, midis shumë donatorëve. #Solidar Suisse Kosova konkretisht mbështet rrjetin e Qendrave që fuqizon të gjitha këto 5 qendra anembanë Kosovës, ndarjen e eksperiencave dhe zgjerimin strategjik të tyre.