Ceremonija otvaranja karijernog centra u stručnoj školi „Mithat Frashëri“ u Istoku.

10.11.2022 - 17:48

Drugog Novembra zajedno sa g-đom Drita Ferati- direktorom stručne škole „Mithat Frasheri“ Gurrakoc-Istog, gospođom Majlindom Rizvanolli, savjetnikom ministra obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, g. Naimom Behlulajem- direktorom Direkcije za obrazovanje i kulture u Istoku, g. Driton Berisha – izvršni direktor Instituta za obuku i ekonomski razvoj-ITED i g. Arif Kadriu – menadžer projekta u Solidar Suisse Kosova, imali smo zadovoljstvo da obeležimo inauguraciju novog karijernog centra u stručnu školu “Mithat Frasheri“ Gurrakoc-Istog. Ovaj projekat je rezultat saradnje između MPNTI-a, Opštine Istok i Solidar Suisse Kosova.

Ovaj karijerni centar je veliki korak za omladinu u Istoku, jer će savetovati stotine učenika ove stručne škole, olakšati prelazak iz škole na tržište rada i postepeno doprineti rešavanju neusklađenosti veština koje je najveći izazov za tržište rada na Kosovu.

Svojim prisustvom počastili su nas gradonačelnik opštine Istok, g-din Ilir Ferati, g-đa Syzane Baja – koordinator programa Solidar Suisse u jugoistočnoj Evropi, direktori raznih stručnih škola u Peći i Klini, kao i predstavnici civilnog društva.

Newsletter