Radionica o strateškoj procjeni uticaja na karijernog vođenja i savetovanja, mogućnost i prednosti

07.01.2019 - 22:37

U okviru projekta “Mladi i zapošljavanja” u regionu Peći je održana radionica u Peći sa ciljem da diskutira o strateškoj procjeni uticaja na karijernog vođenja i savetovanja, mogućnostima i prednostima. Učesnici radionice bili su nastavnici osnovnog obrazovanja u regionu Peći i srednjeg stručnog obrazovanja i predstavnici poslovne zajednice i civilnog društva.

G. Ekrem Zogaj, vođa projekta projekta strateškoj procjeni uticaja na usmeravanje i savetovanje u karijeri, mogućnosti i prednosti uz podršku Solidarsuisse Kosova za period novembar 2016-februar 2017. godine naglasio da je do sada završeni istraživački rad sa 5 osnovnih škola u Peći i 5 osnovnih škola u ruralnom području. U Istraživanje je takođe uključena stručne srednje škole u ​​Peći regionu jednog tehničkog i ekonomskog obrazovanja. Deo istraživanja će biti vođenje razgovora sa roditeljima da procene bolje znanje o karijeri orijentacije i obrazovanja i mogućnosti da se sprovede u najpogodniji i održiv način predmeta. Do kraja januara 2017. godine, biće predstavljena prve rezultate vođenja i savetovanja karijere, mogućnosti i prednosti /

Poslednje, ali ne i najmanje važno, projekat ima za cilj da promoviše mogućnosti karijernog savetovanja, uz koordinirano angažovanje svih ljudi koji su uključeni i rešavanju pitanja razvoja karijernog vođenja u školama širom regiona