Tradicionalni događaj Let’s Dance okuplja € 23,486.50

08.01.2019 - 09:53

Po treci put dogadjaj Let’s Dance za majke i decu, koji je organizovan 21. septembra, pokazao je da je kretanje ljubaznosti započeto u 2015. godini postalo jedna od najboljih tradicija u gradu.

Na izložbi velikodušnosti zajednice i ljudske povezanosti, preko 400 ljudi prisustvovalo je plesnom događaju prikupljanja sredstava koji je održan u Duplek Premium u Prištini u vrednsoti 23.486,5 evra putem prodaje karata i sponzorstava.

Kao i svake godine, sredstva pokrenuta kroz ovaj plesni događaj koristi fondacija Akcija za majke i djecu da podrže programe koji se bore protiv djece, prevremenih beba i drugih stanja, kao i podrške njihovim porodicama, blisko sarađujući s zdravljem na Kosovu.

Tendencijalni događaj prikupljanja sredstava podržan je kroz sponzorstva od strane: Banka per Biznes kao zlatnog sponzora; TEB, Banka Ekonomike, NLB, Solidar Suisse, Recura Financials, Gjirafa, Acibadem, HIB Petrol, Baruti i Komot kao srebrni sponzori; KEP Trust, Universum, Finca Kosova, Cacttus, Meridian i Trepharm kao bronzani sponzori. Ostali sponzori su: Eurolab Internacional, Birra Priština, Birra Sabaja, Frutomania i Karl Gega, Uje Rugove, R + Ljudi, VM3, Tajlandski, Umami, Francisko, Trosha, Origo Baloni, Amel, Lulishtja Labi, Rrotull.com, Duplek Premium, Leka svetiljke, RTK, Green & Protein, Kanun.tv, Catering, Tenda 3 i Che bar.