Ndihma humanitare

Solidar Suisse mbështet individët dhe komunitetet në shqetësime akute me ndihmë humanitare e cila ofrohet me kohë dhe u përgjigjet nevojave të tyre prioritare. Ndihma urgjente sigurohet me qëllim të përpjekjeve afatgjata të rimëkëmbjes, dhe duke mbështetur kapacitetet e vetë-besimit të grupeve tona të synuara. Ne punojmë në një mënyrë të koordinuar dhe të përgjegjshme, duke mbështetur kapacitetet lokale të reagimit, dhe duke iu përmbajtur parimeve humanitare dhe standardeve të njohura

Newsletter