Për ne

Solidar Suisse Zvicër: është e përkushtuar për një shoqëri më të drejtë– sociale, politike dhe ekonomike. Ka mbi 50 projekte në 13 vende dhe bën fushata në Zvicër.

Në mbarë botën janë duke u eksploatuar 1.5 miliard njerëz. 1.75 miliard njerëz jetojnë në varfëri. Kjo duhet të ndryshojë. Por për të ndodhur ndryshimi, këta njerëz duhet të jenë në gjendje të fitojnë një pagë për jetesë.Duhet të respektohen të drejtat e tyre themelore. Ata duhet të përfshihen në procesin demokratik.