Lajmet

08.01.2019 - 00:22

Mbahet tryezë diskutimi me industrinë e përpunimit të drurit dhe metali në Peje mbi mësimi praktik dhe praktika profesionale e nxënësve

08.01.2019 - 00:15

Mbahet takimi I dytë I ë Grupit Punues Komunal për Arsim dhe Aftësim Profesional në Pejë.

08.01.2019 - 00:12

Shpërndahen udhëzuesit për shkollat profesionale në Pejë

08.01.2019 - 00:08

Krijohet Grupi Punues për Aftësim dhe Arsim në regjion të Pejës për katër sector ekonomik ; turizmi, teknologjia e informacionit, metal përpunimi dhe përpunimi I drurit

08.01.2019 - 00:05

Çertifikohen rreth 20 nxënës të shkollës profesionale “ Shaban Spahija “ në Pejë në zhvillimin e web faqëve përmes të HTML,CSS, JavaScript dhe WordPress CMS .

08.01.2019 - 00:03

Aksioni I Nënave dhe Fëmijëve përmes qendrave të Shëndetit të Gruas sigurojn informata dhe shërbimet e nevojshme të kujdesit para-natal dhe post-natal si dhe kujdesin e posalindurëve.

07.01.2019 - 23:35

Projekti Punësimi I të rinjëve prezentoj mundësitë e zhvilimit të karrierës në industrinë e turizmit dhe ICT në regjion të Pejës

07.01.2019 - 23:32

Mbahet tryeza e rrumbullakët “Mësimi Praktik: Sfidat dhe bashkëpunimi në mes hisedarëve në fushën e turizmit”

07.01.2019 - 23:28

Ceremonia e ndarjës së çertifikatave në pjesëmarrje të aktivetetve të Job Shadowing

07.01.2019 - 23:26

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të Solidar Suisse Kosova dhe Syri I Vizionit për zbatimin e projektit PROKARIERA

07.01.2019 - 23:24

Mbahet trajnimi “Jab shadowing “me nxënësit e shkollave profesionale të ekonimikës dhe teknike në komunën e Pejës

07.01.2019 - 23:13

Publikohet raporti “”Skema e re e sigurimeve shëndëtsore do të shpëtoj jetëra “