KOSANA

KOSANA

View Project

Qëllimi kryesor i Projektit Kosana është përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë sociale të popullatës në Kosovë përmes mbështetjes të pjesëmarrjes aktive nga shoqëria civile në lidhje me politikën shëndetësore e në veçanti në përkufizimin e sistemit të s......

Rinia dhe Punësimi

Rinia dhe Punësimi

View Project

Projekti: Karriera - Orientimi në karrierë...

Programi rajonal i Rinisë dhe Punës

Programi rajonal i Rinisë dhe Punës

View Project

Project objectives Develop concrete offers that facilitate the entry into the professional world for young adults. Motivation of authorities, parliaments, schools, employers and parents to start reforms in the professional education and institutionalise specific offers for the entry into the professional world. Expected Results ......

Dialogu në sektorin e qumështit

Dialogu në sektorin e qumështit

View Project

Objektivi i përgjithshëm i projektit për Dialogun e Qumështit është të krijohen mundësi të drejta të punësimit dhe mundësi për të ardhura të qëndrueshme në sektorin e qumështit të Kosovës. Solidar Suisse kishte dëshiruar të arrijë këtë përmes zh......